Hillsborough Law:– Behandlingen Hillsborough-familiene fikk av rettssystemet er en skam for vår nasjon

Ordførerne i Liverpool og Manchester, og de etterlatte etter tragedien i 1989, ønsker en lovendring for å forhindre at pårørende kan bli satt i samme situasjon som Hillsborough-familiene.

Ordfører i Liverpool-regionen, Steve Rotheram, og ordfører i Manchester-regionen Andy Burnham, arrangerer i dag «Hillsborough Law Now» – et arrangement på Facebook hvor politikere og etterlatte vil argumentere for et lovforslag som setter mannen i gata på nivå med myndighetene.

Den siste uken har britene blitt presentert for den utrettelige kampen for rettferdighet de Hillsborough-etterlatte måtte kjempe etter tribunekatastrofen i 1989. Gjennom ITV-serien «Anne» har man sett hvordan Anne Williams, moren til 15 år gamle Kevin som mistet livet den skjebnesvangre aprildagen, møtte gjentatt motgang fra rettssystemet. Serien har sørget for økt fokus på Hillsborough Law.

– En skam

Burnham introduserte et utkast til lovforslaget, som fikk støtte på tvers av partiene, i mars 2017. Men fremgangen ble stoppet av valget samme år, og Johnsons regjering har ikke gjort noe for å innføre lovforslaget.

– Den forferdelige behandlingen Hillsborough-familiene fikk av rettssystemet er en skam for vår nasjon, sa Burnham til BBC. Burnham talte på minnemarkeringen for tragedien i 2009. Hans tale ble avbrutt av rop om «Justice!» fra de pårørende, og Burnham har tatt oppfordringen på høyeste alvor.

– Vi må skåne familier for det sekundære traumet som påføres av dårlig behandling fra systemet.

– Sannhet, rettferdighet og ansvarlighet vil ikke blomstre uten en grunnleggende, ny balansering av våre juridiske systemer. Av respekt for Hilllsborough-familiene oppfordrer vi regjeringen til å forplikte seg til dette ved å fremme Hillsborough-loven – nå.

Arrangementet kan følges på Facebook gjennom denne linken, klokken 14.00 norsk tid.

JERNKVINNEN: Liverpools egne jernkvinne, Anne Williams, utenfor retten i London i desember 2012, der en ny etterforskning av tragedien ble beordret.

JERNKVINNEN: Liverpools egne jernkvinne, Anne Williams, utenfor retten i London i desember 2012, der en ny etterforskning av tragedien ble beordret.

Sammen med etterlatte og andre politikere vil de fokusere på rapporten som ble publisert av biskop James Jones for fire år siden, kalt «The Patronising Disposition of Unaccountable Power». Biskopen ledet Hillsborough Independent Panel der panelet gikk gjennom over 450 000 dokumenter om tragedien, og i hans rapport kom han med 25 anbefalinger for hvordan man kan forhindre at pårørende blir satt i samme situasjon som Hillsborough-familiene.

Pliktig til å fortelle sannheten

Den foreslåtte loven – også kalt Public Authority Accountability Bill og som er bygget på lærepunktene fra biskop James Jones – vil gjøre offentlige tjenestemenn pliktige til å fortelle sannheten. Den vil kreve at offentlige myndigheter er proaktivt åpne og ærlige i etterforskninger og rettsforhandlinger. Loven vil forplikte statsråder, departementer og rådgivere til å ha en åpenhetsplikt, for eksempel overfor den kommende etterforskningen av hvordan 150 000 mennesker har mistet livet under pandemien i Storbritannia.

Den foreslåtte loven vil sikre at etterlatte familier har tilstrekkelig finansiering til at advokater kan representere dem ved en etterforskning av deres pårørendes død. Det vil sette den vanlige mann i gata på nivå med myndighetene og deres store juridiske team, som er offentlig finansiert.

STØTTESPILLER: Labour-politiker Andy Burnham har vært en viktig støttespiller for de Hillsborough-etterlatte.

STØTTESPILLER: Labour-politiker Andy Burnham har vært en viktig støttespiller for de Hillsborough-etterlatte.

Loven ble først foreslått av advokater som representerte familier til de 96 – nå 97 – Liverpool-supporterne som ble drept på Leppings Lane-tribunen. Familiene fikk ingen juridisk hjelp og hadde én advokat som representerte dem ved etterforskningen i 1990/91. Han var i voldsomt undertall mot South Yorkshire-politiet, bystyret i Sheffield, ambulansetjenesten og politiorganisasjoner. I mars 1991 bestemte en jury at tragedien var en ulykke – en avgjørelse familiene var sterkt uenige i og kjempet i 21 år for å velte. I 2012 ble den opphevet. I en ny etterforskning som startet i 2014 fikk familiene juridisk finansiering av innenriksdepartementet til Theresa May og hadde et stort team av advokater i ryggen. I 2016 avga juryen sin dom. De mente at de omkomne var ofre for uaktsomt drap, og frikjente Liverpool-supporterne fra all skyld.

Ingen åpenhetsplikt

Hillsborough-loven fikk økt oppmerksomhet i fjor da rettssaken mot tre menn anklaget for å forstyrre rettens gang og endre vitneutsagn ble forkastet. Donald Denton, Alan Foster og Peter Metcalf sto siktet for å gjøre handlinger som forstyrret rettens gang, der uttalelsene til South Yorkshire-politimennene ble gjennomgått og endret. Mennenes advokater argumenterte for at det ikke fantes noen åpenhetsplikt om å fortelle hele sannheten ved den første etterforskningen.

Dommeren som ledet rettssaken sa seg enig med forsvarerne, og bestemte at de tiltalte ikke hadde noen sak å svare for.

Covid-19-pårørende som har mistet noen til Covid-19 er nå redde for at de også vil lide samme skjebne som Hillsborough-familiene.

– Vi er livredde for at vi må vente i flere tiår på svar, sånn som de som mistet sine kjære på Hillsborough, og vi støtter deres lovforslag helt, sa Jo Goodman, som har vært med å stifte støttegruppen Covid-19 Bereaved Families for Justice. Goodman mistet sin far til sykdommen i fjor.

Gruppen håper at loven vil bli innført før den offentlige etterforskingen av pandemien som skal starte neste år.

– Det er en kultur av forsinkelser, benektelser og forsvarsposisjon fra statlige organer for å unngå granskning og ansvarlighet etter statsrelaterte dødsfall, sa Deborah Coles, direktør av Inquest – en veldedig organisasjon som støtter familier etter dødsfall som følge av potensielle statssvikt. Organisasjonen vil at partene skal spille med samme spilleregler ved etterforskinger og likskuer.

– Det er grunnen til at Hillsborough-loven er så nødvendig, for å ta opp både åpenhetsplikten, likestille spillereglene og fjerne beskyttelseskappen.