Store økonomiske forskjeller mellom Liverpool og Manchester United

Store forskjeller det siste tiåret.

22. okt 2021 kl 10.38Jens Bessesen

I forkant av søndagens møte mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford har ekspert på fotballøkonomi, Kieran Maguire, sett nærmere på de økonomiske forskjellene på storklubbene. 

Det siste tiåret har mye endret seg sportslig når det gjelder styrkeforholdet mellom storklubbene. Fra å dominere under ledelse av Alex Ferguson har Manchester United slitt med å føre arven videre. Samtidig har Liverpool tatt store steg under ledelse av Jürgen Klopp, noe som blant annet har resultert i trofeer i Premier League og Champions League. 

Men selv om Liverpool har tatt over tronen sportslig, er det fremdeles Manchester United som leder an økonomisk. 

Høy inntjening

Til sammen har Manchester United omsatt for over 1,4 milliarder pund mer enn Liverpool de siste ti årene, men det har jevnet seg ut de siste årene. 

Ser vi for eksempel på 2014, var forskjellen i omsetning på nesten 200 millioner pund - Liverpool hadde en inntjening på 256 millioner pund, mens rivalenes tall var på 433 millioner pund. 

I 2016 og 2017 var forskjellen på over 200 millioner pund, etter at Manchester United hadde gjort et kraftig byks. 

Siden den gang har forskjellene jevnet seg noe ut, og Liverpool tok store steg frem mot koronapandemien, med en rekordomsetning på 533 millioner pund i 2019. I koronaåret 2020 var forskjellen kun 19 millioner pund mellom storklubbene. 

I de aktuelle årene har for øvrig Manchester United notert et overskudd på 346 millioner pund, mens tallet for Liverpool er 64 millioner pund. Også her er historien en annen om vi ser på kun de siste fem årene, der Liverpool har levert meget sterke tall - med unntak av i 2020, der det ble notert et underskudd. 

Enorme overgangssummer

Den største forskjellen på klubbene ligger i penger brukt på overganger de siste ti årene. Manchester United har hatt nettoutgifter på overganger som er nesten dobbelt så høye som det Liverpool har hatt - drøyt 1,1 milliarder pund mot 645 millioner pund. 

Kun to år har Liverpool brukt mer penger netto på overganger enn Manchester United - i 2013 og 2019. 

På ett punkt har Liverpool tatt igjen Manchester United, og det er på lønnsutgifter, der Liverpool nå er helt i verdenstoppen. De siste ti årene har Manchester United brukt over 300 millioner mer i lønnsutgifter enn Liverpool, men i 2020 var Liverpool forbi. 

Hvem som leder an på lønnsutgifter i 2021 er ikke kjent. Manchester United har blant annet fått Cristiano Ronaldo inn på lønningslisten med de utgiftene det medfører, mens Liverpool har gitt en rekke stjernespillere nye kontrakter.