Store tap og gjelden øker kraftigLiverpools siste regnskapstall er dyster lesning

Liverpool FC har lagt frem sine regnskapstall for regnskapsåret frem til 31. mai 2020, som da inkluderer tre måneder med full stopp i fotballen på grunn av den første fasen av koronapandemien.

27. apr 2021 kl 10.50Einar Kvande

Liverpool FC har i dag presentert regnskapstallene for regnskapsåret frem til 31. mai 2020, og Anfield-klubbens korte oppsummering av regnskapsåret er ikke lystig lesning.

Koronapandemien påvirket resultatene for de tre siste månedene kraftig. Mediainntektene gikk ned med 59 millioner pund til 202 millioner pund. Kampdaginntektene gikk ned med 13 millioner pund til 71 millioner pund. 

På plussiden økte de kommersielle inntektene med 29 millioner pund til 217 millioner pund.

Likevel ble det totalt sett en nedgang i inntektene med 43 millioner pund til 490 millioner pund. Anfield-klubben gikk med et tap på 46 millioner pund før skatt.

I sin oppsummering skriver Liverpool FC at disse finansielle resultatene preges av starten av koronapandemien, som førte til at fotballkamper ble suspendert fra mars 2020. Kampdaginntektene preges derfor av at det ble spilt fire færre Premier League-kamper på hjemmebane enn det vanligvis ville ha vært gjort. Mediainntektene preges også av at Premier League-sesongen fortsatte etter at regnskapsåret var over. Sesongen ble som kjent fullført i juli 2020.

Liverpool spilte sine siste ni ligakamper forrige sesong i juni og juli, altså etter at regnskapsåret var slutt, og dermed måtte de vente lenger enn vanlig på de siste utbetalingene fra TV-selskapene. Som ligamestere mottok Liverpool totalt 161 millioner pund i TV-inntekter, men Anfield-klubben måtte betale tilbake 17 millioner pund av dette fordi sesongen ikke ble fullført før til sommeren. The Athletic forstår det slik at 28 millioner pund av disse medieinntektene først vil komme med i neste års regnskap.

Ett år gamle tall

– Dette er regnskapstallene frem til mai 2020, så vi nærmer oss dermed ett år siden. Tallene reflekterer imidlertid hva koronapandemien har å si for økonomien, og den betydelige inntektssvikten den fører med seg, sier Andy Hughes i LFC.

– Vi var i en solid økonomisk situasjon før pandemien, og etter dette regnskapsåret har vi fortsatt å håndtere våre kostnader effektivt, for å navigere oss gjennom en periode vi ikke har sett maken til tidligere, fortsetter han.

The Athletic skriver at disse regnskapstallene gir et innblikk i hvilke konsekvenser koronapandemien vil få for Liverpool FC. Inntektssvikten er på åtte prosent sammenlignet med året før.

Men siden disse tallene bare inkluderer tre måneder med pandemiøkonomi vil den hele og fulle kostnaden av COVID-19 først komme for dagen når LFC legger frem sine regnskapstall for året vi nå er inne i. The Athletic melder at kilder innad i Anfield-klubben opplyser om en foreløpig inntektssvikt på rundt 120 millioner pund, som forventes å øke ytterligere de kommende månedene.

Gjelden økte kraftig

Klubbens lønnsutgifter har bare fortsatt å øke, fra 310 millioner pund i 2018/19 til 325 millioner pund forrige sesong. En økning på 4,8 prosent. Bare Manchester City betaler mer i lønn i Premier League. Liverpools lønnsutgifter i 2017/18 var på 263 millioner pund, noe som betyr at økningen har vært på dramatiske 23,6 prosent på bare to år.

The Athletic forklarer at denne økningen kan linkes til bonusutbetalinger som en følge av Liverpools sportslige suksess. 

Regnskapstallene viser at Liverpools gjeld økte fra 50 millioner pund til hele 198 millioner pund som følge av lån klubben har tatt opp for å håndtere koronapandemien. The Athletic forstår det imidlertid slik at en betydelig andel av denne gjelden siden er blitt tilbakebetalt.